METODOLOGIJA NAUČNOG RADA


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR PEŠIĆ2x1
16B+1S