Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. opiše ograničenja pri razvoju i implementaciji sistema za elektronsko poslovanje 2. diskutuje kako veb-standardi utiču na razvoj softvera i ocjenjuje koliko postojeći sistemi za elektronsko poslovanje poštuju standarde 3. uključuje interfejse za razvoj aplikacija (API) u svoj kod 4. razvije jednostavnu aplikaciju za elektronsko poslovanje primjenom sistema za upravljanje sadržajem 5. projektuje i implementira složeniju aplikaciju primjenom frejmvorka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR POPOVIĆ3x1
4P