Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. uočava prednosti i mane različitih algoritama traženja 2. modelira probleme u obliku pogodnom za primjenu algoritama traženja 3. razlikuje načine predstavljanja neizvjestnosti i algoritme zaključivanja u sistemima za rezonovanje 4. upoređuje različite algoritme mašinskog učenja 5. integriše različite tehnike mašinskog učenja u softverski proizvod

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO TOMOVIĆ3x1
7S

Zaključne ocjene, školska 2020/21

Praktični projekat - teme

Predavanja

Seminarski radovi