PARALELNO PROGRAMIRANJE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Govori o modelima i klasifikaciji paralelnih računara. 2. Analizira paralelne algoritme (složenost,efikasnost) i predviđa probleme komunikacije i sinhronizacije. 3. Prepozna mogućnost paralelizacije i njenih mogućnosti u zavisnosti od izbora modela (npr. konkurentan pristup). 4. Razvije paralelne algoritme za sortirane,FFT, permutacije, varijacije,...

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENKO MOSUROVIĆ3x1
7S