STATISTIČKA OBRADA PODATAKA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDAR POPOVIĆ3x1
7S+4P