Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. koristi graf kao strukturu podataka 2. realan problem interpretira kao problem nad grafovima, 3. primjenjuje aparat teorije grafova za algoritamsko rješavanje programerskih problema, 4. primjenjuje tvrđenja teorije grafova u dokazima korektnosti algoritama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽANA KOVIJANIĆ-VUKIĆEVIĆ3x1
2P

информација о колоквијуму

онлајн предавање

обавјештење

обавјештење о начину извођења наставе

Резултати испита у КОВИД року

Додатни рок за студенте у самоизолацији