KONZERVACIONA BIOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ2x2
16B+1S
MILOJE SUNDIĆ2x2
16B+1P
DANILO MRDAK3x1
16B+1P