Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: - ocjeni globalni i specifični značaj živog svijeta u Crnoj Gori, - objasni smisao zaštite neke vrste u našim uslovima, - vrši kartiranje vrsta ili grupa svih nivoa i tipova rasprostranjenja - prenese stečeno znanje na studente ili učenike raznih nivoa obrazovanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANKA CAKOVIĆ3x1
1S+1P
1x1
1S+1P

Online nastava

Online nastava

Online vježbe

Uvodno predavanje

Rezultati testa

Termin testa