Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: - ocjeni globalni i specifični značaj živog svijeta u Crnoj Gori, - objasni smisao zaštite neke vrste u našim uslovima, - vrši kartiranje vrsta ili grupa svih nivoa i tipova rasprostranjenja - prenese stečeno znanje na studente ili učenike raznih nivoa obrazovanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ1x1
4S
MILICA STANIŠIĆ1x1
4S
DRAGO MARIĆ3x1
4S

Online nastava

Online nastava

Online vježbe

Uvodno predavanje

Rezultati testa

Termin testa