KURS LABORATORIJSKIH TEHNIKA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKA ŠĆEPANOVIĆ2x1
4S
SLAĐANA KRIVOKAPIĆ2x1
4S