Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKA ŠĆEPANOVIĆ2x1
2S
SLAĐANA KRIVOKAPIĆ2x1
2S

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA

Nova objava - 06.02.2021 20:58

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE