Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MAŠNIĆ

Online nastava za 29.4.

Online nastava

Online nastava

Nastavni materijal za 25.3.

Materijal za nastavu 29.4. Prezentacija studentskih radova

Materijal za nastavu 8.4.

Materijal za nastavu 1.4.

Materijal za nastavu za 25.3.

Materijal za nastavu