OSNOVI SAOBRAĆAJNICA


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije podjelu saobraćajnica, njihove razlike, prednosti i mane jednog tipa nad drugim 2. Razumije postupke trasiranja saobraćajnica 3. Primjeni znanje na konkretnom zadatku Idejnog projekta puta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DINKA ŠĆEPANOVIĆ1x1
49B+33S+36P
KATARINA MIRKOVIĆ2x1
49B+33S+36P

Novi termini polaganja ispita

Promjena termina polaganja zavrsnog i popravnog zavrsnog ispita

Nova objava - 09.11.2021 09:37

Nova objava - 07.12.2020 OS - XII predavanje

Nova objava - 04.12.2020 OS - VII vježba

Nova objava - 29.11.2020 OS - XI predavanje

Nova objava - 30.11.2018 10:58