Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Prepozna tip fundiranja koji treba primjeniti u konkretnom slučaju 2. Konstruiše temelje plitkog fundiranja i šipove 3. Sračuna nosivost temelja plitkog fundiranja i šipova 4. Prepozna tip podgrade temljne jame koju treba primjeniti 5. Konstruše i sračuna jednostavnije konstrukcije zaštite temeljne jame 6. Primjenjuje programske pakete (softvere) pri proračunu jednostavnijih problema fundiranja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORKO MILADINOVIĆ1x1
28B+42S+90P
1x5
28B+42S+90P
SLOBODAN ŽIVALJEVIĆ2x1
28B+40S+90P

Kонсултације из Фундирања

Predavanja 25.11.2019.

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - 02.02.2023 09:47

Promjena termina završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma - 21.01.2023 18:34

Termini popravnih kolokvijuma i ispita