Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 1+0+3
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: Koristi specijalizovane programe iz oblasti hidrotehnike ( EPANET,FlowMaster, EPASWWM, HEC-RAS, GIS,..) i da ih primjeni kroz praktične projekte u određenim oblastima – građevinama hidrotehnike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN SEKULIĆ1x1
11S
MILENA OSTOJIĆ3x1
11S

Termini ispita

Materijal za učenje

Termin završnog ispita

Rezultati ispita - Primjena računara septembar 2022 drugi rok

Rezultati ispita - Primjena računara januar 2022 konačno

Rezultati ispita - Primjena računara Januar I 2022