Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 1+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: Koristi specijalizovane programe iz oblasti hidrotehnike ( EPANET,FlowMaster, EPASWWM, HEC-RAS, GIS,..) i da ih primjeni kroz praktične projekte u određenim oblastima – građevinama hidrotehnike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA OSTOJIĆ3x1
23S+1P
GORAN SEKULIĆ1x1
23S+1P

Uputstva za EPA SWMM 5

Rezultati ispita 20. januar - Primjena računara

Rezultati ispita - Primjena računara

Online predavanja - Primjena računara - 30.11. u 13:00

Link za program EPA SWMM

Vježbe - ponedjeljak 23.novembar i petak 27.novembar