Semestar: 2
ECTS: 3.5
Status: Izborni
Fond: 2+.33+.67
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Vlada osnovnim parametrima saobraćajnog toka: nivo usluge, gustina toka, mjerodavni protok, struktura i kapacitet saobraćajnog toka 2. Vlada osnovnim parametrima signalnih i nesignalnih raskrsnica 3. Analizira osnovne modele planiranje saobraćaja 4. Primjeni znanje na zadatku određivanja kapaciteta konkretne raskrsnice u Podgorici

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA IVANOVIĆ.33x1
8S
1.67x1
8S
VUK BOGDANOVIĆ2x1
8S

Nastavni materijal - 18.03.2020 09:35

Nova objava - 27.02.2018 13:08

Predavanja - 18.03.2020 09:32