Biljana Ivanović

dr Biljana Ivanović

docent | Građevinski fakultet

Biljana IVANOVIĆ,Dr Sc, rođena je u Nikšiću. Za postignute uspjehe u osnovnoj i srednjoj školi nagra­đena je diplomama LUČA. Diplomirala je 1993. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2000. godine, odbranila je magistarsku tezu „Ergonomski faktori vozača u projektovanju puteva''. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Kvantifikacija faktora zahtijevane dužine preticajne preglednosti prema očekivanoj brzini u slobodnom toku dvotračnih puteva u konturnim uslovima...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE PUTEVA3 x 11 x 12 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1GRADSKE SAOBRAĆAJNICE2 x 11 x 12 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1PROJEKTOVANJE RASKRSNICA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PRIMJENA RAČUNARA1 x 10 x 03 x 1
GFINFRASTRUKTUREMaster2PROJEKTOVANJE PUTEVA3 x 11 x 11 x 1
GFINFRASTRUKTUREMaster2MODELIRANJE SAOBRAĆAJNICA2 x 11 x 11 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PLANIRANJE I SISTEMI SAOBRAĆAJA0 x 0.33 x 1.67 x 1
GFINFRASTRUKTUREMaster3PLANIRANJE I SISTEMI SAOBRAĆAJA0 x 01 x 11 x 1
GFINFRASTRUKTUREMaster3GRADSKE SAOBRAĆAJNICE2 x 11 x 11 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
B.Ivanović, N. Garunović i Z. TomanovićIstraživanje dužine puta preticanja u realnom prometnom tokuGrađevinar

Obavjestenja iz nastave

Drumski saobraćaj (2017)-Osnove saobraćajne infrastrukture

Nova objava - 07.05.2019 09:28

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Planiranje i sistemi saobraćaja

Nastavni materijal - 18.03.2020 09:35

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Planiranje i sistemi saobraćaja

Predavanja - 18.03.2020 09:32

Drumski saobraćaj (2017)-Osnove saobraćajne infrastrukture

Nastavni program - 17.03.2020 11:05

Drumski saobraćaj (2017)-Osnove saobraćajne infrastrukture

Prezentacije nastavnog materijala - 17.03.2020 11:01

Drumski saobraćaj (2017)-Osnove saobraćajne infrastrukture

Nova objava - 31.05.2018 13:56

Drumski saobraćaj (2017)-Osnove saobraćajne infrastrukture

Nova objava - 09.05.2018 13:38

Drumski saobraćaj (2017)-Osnove saobraćajne infrastrukture

Nova objava - 09.05.2018 13:36

Drumski saobraćaj (2017)-Osnove saobraćajne infrastrukture

Rezultati I kolokvijuma - 24.04.2018 11:12

Drumski saobraćaj (2017)-Osnove saobraćajne infrastrukture

Nova objava - 28.03.2018 12:47

Drumski saobraćaj (2017)-Osnove saobraćajne infrastrukture

Nova objava - 19.03.2018 11:12

Drumski saobraćaj (2017)-Osnove saobraćajne infrastrukture

Nova objava - 16.03.2018 14:36