Biljana Ivanović

dr Biljana Ivanović

vanredni profesor | Građevinski fakultet

Biljana IVANOVIĆ,Dr Sc, rođena je u Nikšiću. Za postignute uspjehe u osnovnoj i srednjoj školi nagra­đena je diplomama LUČA. Diplomirala je 1993. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2000. godine, odbranila je magistarsku tezu „Ergonomski faktori vozača u projektovanju puteva''. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Kvantifikacija faktora zahtijevane dužine preticajne preglednosti prema očekivanoj brzini u slobodnom toku dvotračnih puteva u konturnim uslovima...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PLANIRANJE I SISTEMI SAOBRAĆAJA2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE PUTEVA3 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1GRADSKE SAOBRAĆAJNICE2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PRIMJENA RAČUNARA1 x 10 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster2PROJEKTOVANJE PUTEVA3 x 10 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster2MODELIRANJE SAOBRAĆAJNICA2 x 10 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster3PLANIRANJE I SISTEMI SAOBRAĆAJA2 x 10 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster3GRADSKE SAOBRAĆAJNICE2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVODoktorske1POSEBNA POGLAVLJA PROJEKTOVANJA DENIVELISANIH RASK3 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jasmina Ćetković, Biljana Ivanović, Radoje Vujadinović, Miloš Žarković, Marija GrujićAssessment of Socio-Economic Benefits from the Construction of Bypasses of Transport InfrastructureTHE BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jasmina Ćetković, Biljana Ivanović, Radoje Vujadinović , Miloš Žarković and Marija GrujućAssessment of Socio-Economic Benefits from the Construction of Bypasses of Transport InfrastructureTHE BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Biljana Ivanović, Abhijit Saha, Željko Stević, Adis Puška i Edmundas Kazimieras Zavadskas Selection of truck mixer concrete pump using novel MEREC DNMARCOS modelArchives of Civil and Mechanical Engineering
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Biljana Ivanović, Jelena Mitrović Simić ,Vuk Bogdanović , Valentina Mirović , Dillip Kumar Das and Vladimir JakovljevicA Novel Integrated Model under Fuzzy Environments as Support for Determining the Behavior of Pedestrians at Unsignalized Pedestrian CrossingsMathematical Problems in Engineering
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
B.Ivanović, N. Garunović i Z. TomanovićIstraživanje dužine puta preticanja u realnom prometnom tokuGrađevinar

Obavjestenja iz nastave