KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA MIRKOVIĆ1.8x1
10S+3P
.67x1
10S+3P
1.33x1
10S+3P
BILJANA IVANOVIĆ.2x1
10S+3P