GRADSKE SAOBRAĆAJNICE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+2
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije podjelu gradskih saobraćajnica, njihove razlike, uslove primjene 2. Razumije metodologiju projektovanja gradskih saobraćajnica 3. Primjeni znanje na konkretnom zadatku Idejnog projekta rasrsnice

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DINKA ŠĆEPANOVIĆ1x1
3S
2x1
3S
BILJANA IVANOVIĆ2x1
3S