GRADSKE SAOBRAĆAJNICE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+2
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije podjelu gradskih saobraćajnica, njihove razlike, uslove primjene 2. Razumije metodologiju projektovanja gradskih saobraćajnica 3. Primjeni znanje na konkretnom zadatku Idejnog projekta raskrsnice

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA IVANOVIĆ2x1
5S+5P
TEODORA POPOVIĆ1x1
5S+5P
2x1
5S+5P