KOMUNALNA HIDROTEHNIKA I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+.67+1.33
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. primjeni stečenih znanja za koncepcijsku razradu sistema vodovoda , 2. definiše mjerodavne parametare i uradi hidrauličko dimenzionisanje vodovodne mreže naselja, 3. dimenzioniše rezervoar za potrebe vode za piće , 4. objasni i primijeni moderne alate za simulaciju hidrauličkih modela vodovodne mreže 5. definiše osnovne parametara za određivanje kapaciteta pumpnih stanica, uradi proračun utroška energije za rad pumpi , odredi krivu sistema , 6. objasni osnovne procese u postupcima prečišćavanja vode za piće 7. objasni i primijeni postupke dimenzionisanja građevina i uređaja za pročišćavanje voda,

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA OSTOJIĆ.67x1
23S+5P
1.33x2
23S+5P
GORAN SEKULIĆ3x1
23S+5P

Online predavanja -Komunalna hidrotehnika 1, 06.12. u 08:00

Online predavanje Komunalna hidrotehnika 1 , 29.11. u 8:15

Online predavanja Komunalna hidrotehnika 1 22.11 u 8 :15

Online predavanje Komunalna hidrotehnika 1 , 15.11. u 8:15

Online predavanja -Komunalna hidrotehnika 1 - 08.11. u 08:00

Komunalna hidrotehnika I - online predavanja 01.11. u 8:15