Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 1+0+3
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Definisati predmet izučavanja, koji se odnosi na primjenu odgovarajućih software, za modeliranje i analizu i dimenzionisanje građevinskih konstrukcija. 2. Grupisati programske pakete za analizu naponsko-deformacijskog stanja građevinskih konstrukcija. 3. Primijeniti programski paket SAP 2000 (software), sa ilustracijom predprocesora, grafičkog interfejsa i analizirati razne proračunske modele, tipove konstrukcijskih elemenata, način unošenja podataka za geometriju nosača, materijale i opterećenja. 4. Primjeniti programski paket SAP 2000 na konstrukcije od linijskih elemenata 5. Primjeniti programski paket SAP 2000 na složene konstrukcije od linijskih i površinskih elemenata, kao i za mostovske konstrukcije. 6. Primjeniti programski paketa SAP 2000 u nelinearnim analizama konstrukcija. 7. Primijeniti programski paket TOWER (software), sa ilustracijom predprocesora, grafičkog interfejsa i analizirati razne proračunske modele, tipove konstrukcijskih elemenata, način unošenja podataka za geometriju nosača, materijale i opterećenja. 8. Primjeniti programski paket TOWER na konstrukcije od linijskih elemenata. 9. Primijeniti programski paket TOWER na složene konstrukcije od linijskih i površinskih elemenata. 10. Primijeniti programski paket TOWER za dimenzionisanje čeličnih i betonskih konstrukcija 11. Analizirati rezultate proračuna i štampati neophodne podatke za potrebe Projekta određenog tipa građevinske konstrukcije. Primijeniti programski paket EXCEl, za izradu kratkih programa za proračun i dimenzionisanje u odnosu na dobijene presječne sile, formirati odgovarajuće dijagrame i dr.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA DROBNJAK1.5x1
1S+2P
MILIVOJE ROGAČ1x1
1S+2P
VASILIJE BOJOVIĆ1.5x1
1S+2P

Termin za I kolokvijum

Rezultati nakon drugog termina polaganja u septembarskom roku

Rezultati nakon prvog termina polaganja u septembarskom roku

Konačni rezultati, predlog ocjena

Dodatni termin za polaganje

Rezultati završnog ispita, popravni rok