Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 1+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Definisati predmet izučavanja, koji se odnosi na primjenu odgovarajućih software, za modeliranje i analizu i dimenzionisanje građevinskih konstrukcija. 2. Grupisati programske pakete za analizu naponsko-deformacijskog stanja građevinskih konstrukcija. 3. Primijeniti programski paket SAP 2000 (software), sa ilustracijom predprocesora, grafičkog interfejsa i analizirati razne proračunske modele, tipove konstrukcijskih elemenata, način unošenja podataka za geometriju nosača, materijale i opterećenja. 4. Primjeniti programski paket SAP 2000 na konstrukcije od linijskih elemenata 5. Primjeniti programski paket SAP 2000 na složene konstrukcije od linijskih i površinskih elemenata, kao i za mostovske konstrukcije. 6. Primjeniti programski paketa SAP 2000 u nelinearnim analizama konstrukcija. 7. Primijeniti programski paket TOWER (software), sa ilustracijom predprocesora, grafičkog interfejsa i analizirati razne proračunske modele, tipove konstrukcijskih elemenata, način unošenja podataka za geometriju nosača, materijale i opterećenja. 8. Primjeniti programski paket TOWER na konstrukcije od linijskih elemenata. 9. Primijeniti programski paket TOWER na složene konstrukcije od linijskih i površinskih elemenata. 10. Primijeniti programski paket TOWER za dimenzionisanje čeličnih i betonskih konstrukcija 11. Analizirati rezultate proračuna i štampati neophodne podatke za potrebe Projekta određenog tipa građevinske konstrukcije. Primijeniti programski paket EXCEl, za izradu kratkih programa za proračun i dimenzionisanje u odnosu na dobijene presječne sile, formirati odgovarajuće dijagrame i dr.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA DROBNJAK3x1
27S
VASILIJE BOJOVIĆ3x1
27S
MILIVOJE ROGAČ1x1
27S

Konacni rezultati nakon dodatnog roka

Termin dodatnog roka

Termin dodatnog roka

Rezultati završnog ispita, popravni rok

Rezultati završnog ispita, redovni rok

Rezultati popravnog kolokvijuma