HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA PEJOVIĆ1.8x1
9B+10S+2P
.67x1
9B+10S+2P
1.33x1
9B+10S+2P
GORAN SEKULIĆ.2x1
9B+10S+2P