HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. opiše osnovne elemente, sisteme i tipove hidrotehničkih građevina; 2. Analizira opterećenja i izračunava uticaje tipičnih dejstava na hidrotehničke građevine (brane); 3. upoređuje i bira optimalne sisteme za projektovanje i izgradnju hidrotehničkih građevina (brana); 4. ovlada osnovnim pravilima projektovanja i principima hidrauličkog dimenzionisanja hidrotehničkih građevina, brana i njenih dijelova (evakuacioni organi).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA PEJOVIĆ2x1
13S+2P
.67x1
13S+2P
1.33x1
13S+2P

Rezultati posle zavrsnog ispita

Hidrotehničke građevine Predavanja (Zoom link)

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

Rezultati nakon zavrsnog ispita

rezultati ocjene grafičkog rada

Obavjestenje o predaji grafickog zadatka

Predavanja i vjezbanja 05.05.

Predavanja i vjezbanja 28.04.

Predavanja i vjezbanja 21.04.

Predavanja i vjezbanja 14.04.

Predavanja i vjezbanja 07.04.

predavanja i vjezbanja 31.03.