Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE -   22.06.2021
  Rezultati posle zavrsnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE -   15.02.2021
  Hidrotehničke građevine Predavanja (Zoom link)
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE -   08.07.2020
  Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE -   29.06.2020
  Rezultati nakon zavrsnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE -   24.06.2020
  rezultati ocjene grafičkog rada
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE -   18.05.2020
  Obavjestenje o predaji grafickog zadatka
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE -   08.02.2018
  obavjestenje
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE -   15.06.2017
  Rezultati završnog ispita iz predmeta Hidrotehničke gradjevine