UPRAVLJANJE PROJEKTIMA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Uzme aktivno učešće u upravljanju svim fazama izrade tehničke dokumentacije iz oblasti građevinarstva. 2. Praktično primijeni stečena znanja iz oblasti zakonske regulative koja tretira oblast građevinarstva i aktivno učestvuje u izradi gradilišne dokumentacije. 3. Stečena znanja direktno primjenjuje na gradilištu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ KNEŽEVIĆ2x0
1P
MLADEN GOGIĆ1x0
1P
1x0
1P

II kolokvijum, 28.05.2024.g, sala 105 u 13.00h

Popravni I kolokvijum

I kolokvijum 11.04.2024.god. sala 105 od 14.15h

Završni ispit

Odlaganje termina ispita

Odlaganje termina ispita

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA