PLANIRANJE I ORGANIZOVANJE U GRAĐEVINARSTVU


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Planira procese u građevinarstvu koristeći CPM i PERT metodu mrežnog planiranja, metodu gantograma i metodu ciklograma. 2. Učestvuje u izradi tehno-ekonomskog elaborata o građenju objekta. 3. Učestvuje u izradi operativnih planova građenja objekta. 4. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽELJKA BELJKAŠ3x1
2S+1P
SNEŽANA RUTEŠIĆ3x1
2S+1P

Termini drugog popravnog kolokvijuma, završnog i popravnog ispita

Termin drugog kolokvijuma

Termini kolokvijuma - IZMJENA!!!

Informacija i plan rada za 2022-23 studijsku godinu

Detaljan raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom roku 2012/22

Termin drugog kolokvijuma, popravnih kolokvijuma i završnog ispita

Materijal za predavanja i vjezbe 2020/21

Informacija i plan rada za 2020-21