PROJEKTOVANJE PUTEVA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada ulaznim kriterijuma za projektovanje puteva 2. Razumije metodologiju projektovanja puteva 3. Primjeni znanje na konkretnom zadatku Idejnog projekta puta

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA IVANOVIĆ3x1
10S+8P
1x1
10S+8P
2x1
10S+8P