METOD KONAČNIH ELEMENATA-POSEBNA POGLAVLJA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA RAKOČEVIĆ3x0
2P
2x0
2P