UPRAVLJANJE RIZIKOM U GRAĐEVINARSTVU


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ KNEŽEVIĆ3x1
2S+1P
2x1
2S+1P