MODELIRANJE U PROJEKTOVANJU KONSTRUKCIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Definiše model projektne konstrukcije 2. Generiše odgovarajući numerički model pomoću dostupnih softvera, 3. Interpretira i kontroliše dobijene rezultate 4. Implementira proračun i rezultate u prijektnu dokumentaciju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA DROBNJAK1x1
21B
VASILIJE BOJOVIĆ1x1
21B
MILIVOJE ROGAČ2x1
21B