STABILNOST KOSINA I SANACIJA KLIZIŠTA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORKO MILADINOVIĆ1x1
2B
1x1
2B
SLOBODAN ŽIVALJEVIĆ2x1
2B