UPRAVLJANJE PROJEKTIMA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Uzme aktivno učešće u upravljanju svim fazama izrade tehničke dokumentacije iz oblasti građevinarstva. 2. Praktično primijeni stečena znanja iz oblasti zakonske regulative koja tretira oblast građevinarstva i aktivno učestvuje u izradi gradilišne dokumentacije. 3. Stečena znanja direktno primjenjuje na gradilištu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ KNEŽEVIĆ2x1
17B
MLADEN GOGIĆ1x1
17B
1x1
17B