UPRAVLJANJE PROJEKTIMA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN GOGIĆ1x1
17B
1x1
17B
MILOŠ KNEŽEVIĆ2x1
17B