Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TEODORA POPOVIĆ1x1
7B
1x1
7B
BILJANA IVANOVIĆ3x1
7B