MODELIRANJE U HIDROTEHNICI


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 1+0+3
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni : koriste specijalizovane programe iz oblasti hidrotehnike ( EPANET,FlowMaster, EPASWWM, HEC-RAS, GIS,..) i da ih primjeni kroz praktične projekte u određenim oblastima – građevinama hidrotehnike

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN SEKULIĆ1x1
9B
MILENA OSTOJIĆ3x1
9B