GRADSKE SAOBRAĆAJNICE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DINKA ŠĆEPANOVIĆ1x1
5B
1x1
5B
BILJANA IVANOVIĆ2x1
5B