PREČIŠĆAVANJE VODA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni : za samostalno učešće u projekotvanju, izvođenju i održavanju sistema za prečiščavanje vode za piće i prečišćavanje upotrijebljenih otpadnih voda kao član multidisciplinarnog tima koji se bavi ovom vrstom projekata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN SEKULIĆ2x1
7B
MILENA OSTOJIĆ1x1
7B
1x1
7B