Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Uzme aktivno učešće u upravljanju svim fazama izrade tehničke dokumentacije iz oblasti građevinarstva. 2. Praktično primijeni stečena znanja iz oblasti zakonske regulative koja tretira oblast građevinarstva i aktivno učestvuje u izradi gradilišne dokumentacije. 3. Stečena znanja direktno primjenjuje na gradilištu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ KNEŽEVIĆ
MLADEN GOGIĆ

Završni ispit - rezultati

Završni ispit

Spisak pitanja za Završni ispit

Završni i popravni završni ispit

Predavanje 29.04.2020.god. u 12h

ON-LINE edukativni kurs - FIDIC USLOVI UGOVORA 21-22.04.20.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA-PREDAVANJA