OTPORNOST MATERIJALA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razume osnovni koncept mehanike deformabilnih tela; 2. Vlada osnovnom materijom vezanom za stanje napona i deformacija u tački deformabilnog tela; 3. Razume i primeni konstitutivne jednačine za idealno elastično telo; 4. Analizira stanje napona konstruktivnog elementa pod dejstvom aksijalnog naprezanja, čistog smicanja, čistog savijanja, torzije, savijanja silama i njihove kombinacije; 5. Razume osnovne koncepte dimenzionisanja poprečnih preseka konstruktivnih elemenata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA DROBNJAK1x0
2P
1x0
2P
OLGA MIJUŠKOVIĆ2x0
2P