Ivana Drobnjak


Ivana Drobnjak
Šifra: 900757
Prezime i ime: Ivana Drobnjak
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1GRAĐEVINSKA MEHANIKA I0 x 03 x 30 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne2GRAĐEVINSKA MEHANIKA II0 x 02 x 30 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster2PRIMJENA MKE ZA PRORAČUN KONSTRUKCIJA0 x 01 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne2OTPORNOST MATERIJALA0 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster2MODELIRANJE U PROJEKTOVANJU KONSTRUKCIJA0 x 00 x 01 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PRIMJENA RAČUNARA0 x 00 x 03 x 1
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne2MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA0 x 01 x 21 x 4
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3TEORIJA KONSTRUKCIJA0 x 01 x 11 x 1
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne3STATIKA KONSTRUKCIJA0 x 01 x 11 x 2
AFARHITEKTURAOsnovne3STATIKA KONSTRUKCIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije