Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. nabroji osnovnu zakonsku i podzakonsku regulativu koja definiše procedure i obaveze učesnika u uređenju prostora i izgradnji objekata 2. nabroji dodatnu zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti zaštite životne sredine, a koja ima uticaja na procedure i obaveze učesnika u uređenju prostora i izgradnji objekata 3. nabroji procedure i uslove ustupanja radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama 4. navede osnovne elemente koji regulišu ugovorne odnose između investitora i izvođača na osnovu Zakona o obligacionim odnosima i Posebnih uzansi o građenju 5. opiše koncept i generalni sadržaj FIDIC modela ugovora i primijeni principe izbora adekvatnog modela 6. prepozna i opiše uloge učesnika u uređenju prostora i izgradnji objekata, sa različitih aspekata 7. nabroji, opiše i objasni uslove, obaveze, zadatke i prava investitora, planera, projektanata, revidenata, nadzora, nadležnih organa 8. opiše postupak izrade, donošenja i realizacije dokumenata prostornog uređenja 9. opiše postupak izrade projekata, objasni proces građenja i povezuje pojedine njegove etape s potrebnom dokumentacijom 10. diskutuje o zakonskim procedurama i kritički preispituje zakone i propise iz drugih područja vezane uz građevinarstvo 11. upoređuje primjenu regulative u praksi 12. u formi eseja analizira i zaključuje o obavezama učesnika na konkretnim primjerima iz prakse.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA RUTEŠIĆ3x0
2P

Termin popravnih kolokvijuma i završnog ispita

Termin popravnog ispita

Termini popravnog i završnog ispita

Rezultati drugog kolokvijuma

Termini preostalih kolokvijuma- IZMJENA!

Termin prvog kolokvijuma

Informacija i plan rada za 2022-23 studijsku godinu

Materijal za 2022-23 godinu (djelimicno inoviran)

Materijali za 2020/21 i 2021/22 studijsku godinu