Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Praktično primijeni stečena znanja iz oblasti menadžmenta i aktivno učestvuje u upravljanju građevinskom firmom. 2. Vlada osnovama teorije sistema i praktičnom primjenom teorije na građevinskoj firmi kao upravljivom poslovnom sistemu. 3. Upoznat je sa modelima upravljanja, finansijskim menadžmentom i službama u građevinskim izvođačkim firmama. 4. Stečena znanja direktno primjenjuje u svim službama građevinske firme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ KNEŽEVIĆ
MLADEN GOGIĆ

Rezultati nakon završnog ispita 2021

Rezultati I kolokvijum 2021

I kolokvijum - Petak, 09.04.2021.god. u 12.15h

PREDAVANJA MGF

PREDAVANJA MGF

Konačni rezultati septembarski rok 2020

MENADZMENT GRADJEVINSKE FIRME -predavanja