PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+.5+.5
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Definiše najvažnije konstruktivne sisteme u betonskim konstrukcijama; 2. Opisuje stanje granične nosivosti i granične upotrebljivosti armiranobetonskih konstrukcija; 3. Razlikuje konstruktivne elemente prema položaju u konstrukciji; 4. Prepoznaje principe proračuna armirano-betonskih konstrukcija; 5. Konstruiše jednostavne armiranobetonske elemente; 6. Primjenjuje principe, procedure i važeće proračunske kodove za analizu i proračun armiranobetonskih greda, ploča i stubova; 7. Tumači tipične oblike loma armiranobetonskih elemenata i odgovarajuće postupke proračuna granične nosivosti; 8. Upotrebljava i tumači proračunsku dokumentaciju za prethodno napregnute konstrukcije; 9. Organizuje transport i montažu prefabrikovanih armiranobetonskih elemenata; 10. Objašnjava prednosti i nedostatke pojedinih sistema i postupaka građenja armiranobetonskih konstrukcija;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO BOŽOVIĆ
RADMILA SINĐIĆ-GREBOVIĆ2x0
1P

Rezultati - Septembar 2022 konačno

Rezultati - Septembarsji rok

Rezultati 2021-22

Rezultati - 2.septembarski rok

Septembarski rok II termin-novi termin

Septembarski rok II termin

Rok za vjezbu, I kolokvijum

Rok za vjezbu-Kolokvijum I

Primjer, plan armature rama

Informacije za studente i plan rada