Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA -   23.04.2020
  Rok za vjezbu, I kolokvijum
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA -   20.04.2020
  Rok za vjezbu-Kolokvijum I
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA -   06.04.2020
  Primjer, plan armature rama
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA -   15.02.2018
  Informacije za studente i plan rada