INFORMACIONI SISTEMI U GRAĐEVINARSTVU


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN KADIĆ3x1
2S+1P
2x1
2S+1P