Srđan Kadić

dr Srđan Kadić

docent | Prirodno-matematički fakultet

Rodjen sam 11.09.1968.godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio sam u Podgorici sa odličnim uspjehom. Diplomirao sam na Prirodno-matematičkom fakultetu na Odjseku za matematiku i računarske nauke, smjer računarstvo sa prosječnom ocjenom 9,00. Postdiplomske studije sam upisao na Odsjeku za matematiku i računarske nauke, smjer računarstvo Matematičkog fakulteta u Beogradu. Ispite na postdiplomskim studijama položio sam sa prosječnom ocjenom 10.00. Magistarski rad pod nazivom “Algoritam...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1INFORMACIONI SISTEMI U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1BIOINFORMATIKA3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEMaster1RAČUNARSKA FORENZIKA1 x 30 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster1PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA3 x 11 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster1KOMPJUTERSKA ANIMACIJA3 x 11 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEMaster1MREŽA INTELIGENTNIH UREĐAJA (WEB OF THINGS)3 x 11 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJESpecijalisticke1KOMPJUTERSKA ANIMACIJA0 x 00 x 00 x 0
PFKRIVIČNO PRAVOMaster2DIGITALNA FORENZIKA4 x 11 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke2INFORMACIONI SISTEMI U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEMaster2BIOINFORMATIKA3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster2INŽENJERING ZAHTJEVA3 x 11 x 10 x 0
PMFBIOLOGIJAMaster2INFORMATIKA2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJESpecijalisticke2SOFTVER ZA MOBILNE PLATFORME3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster3RAČUNARSKA FORENZIKA3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster3MREŽA INTELIGENTNIH UREĐAJA (WEB OF THINGS)3 x 11 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster3PROJEKTOVANJE RAČUNARSKIH IGARA (GAME DESIGN)3 x 11 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEMaster3PROJEKTOVANJE I RAZVOJ IS3 x 11 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster3RAČUNARSKA FORENZIKA0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster3MREŽA INTELIGENTNIH UREĐAJA (WEB OF THINGS)0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster3RAČUNARSTVO NA UDALJENIM RESURSIMA0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster3PROJEKTOVANJE RAČUNARSKIH IGARA (GAME DESIGN)0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster3SUPER RAČUNARI0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne4RAČUNARSKA GRAFIKA I VIZUELIZACIJA2 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne5SOFTVER INŽENJERING0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne5NAPREDNE PROGRAMSKE TEHNIKE2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne5UVOD U INFORMACIONE SISTEME2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne6SOFTVER INŽENJERING3 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6SOFTVERSKO INŽENJERSTVO3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne6SOFTVERSKO INŽENJERSTVO3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne6NAPREDNE PROGRAMSKE TEHNIKE2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne6VIZUELIZACIJA I RAČUNARSKA GRAFIKA2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne6INTERAKTIVNI DIZAJN I VIZUELIZACIJA3 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6RAČUNARSKA GRAFIKA I VIZUELIZACIJA2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne6RAČUNARSKA GRAFIKA I VIZUELIZACIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne6PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne6INTERAKTIVNI DIZAJN I VIZUELIZACIJA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Savo Tomović, Predrag Stanišić, Srdjan Kadić Data Mining Approach In Climate Classification And Climate Network Construction – Case Study MontenegroTechnical Gazzete
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Savo Tomović, Srdjan Kadić Maximal Frequent Itemsets - An Example Of Sperner SystemTechnical Gazette

Obavjestenja iz nastave

Računarske nauke-Računarska grafika i vizuelizacija

Rezultati - 11.07.2022 01:07

Matematika i računarske nauke-Vizuelizacija i računarska grafika

Rezultati - 11.07.2022 00:32

Računarske nauke-Napredne programske tehnike

Rezultati - 10.07.2022 12:22

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Interaktivni dizajn i vizuelizacija

Rezultati - 10.07.2022 10:02