Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije razloge nastanka i osnove marketinga kao poslovne logike odnosno filozofije. 2. Razumije ulogu marketinga u savremenim organizacijama i poziciju koji potrošači moraju imati u njima. 3. Prepozna i razumije multidisciplinarnost marketinga i ulogu koju on ima u građevinarstvu. 4. Prepozna i razumije značaj komunikacije sa potrošačima. 5. Razumije specifičnost instrumenata marketinga u građevinarstvu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ3x1
1S
2x1
1S

Termin održavanja nastave_ponedjeljak 15.10.2018. u 8.15

Nadoknada predavanja

Obavjestenje-Termin predavanja

Priprema za ispit

Septembar rezultati drugi termin

Rezultati nakon popravnog završnog