KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA RUTEŠIĆ
MLADEN GOGIĆ

Satnic polaganja, drugog popravnog kolokvijuma, završnog i popravnog ispita

Rezultati drogog kolokvijuma i pregled ukupnih bodova

Promjena sale za održavanje drugog kolokvijuma

Izmjena termina popravnog drugog kolokvijuma

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma

Pregled osvojenih bodova na testovima, zadacima i prvom kolokvijumu ISPRAVLJENO!

Nova objava - 14.10.2021 00:21

Izvodi iz literature

Vježbe za prvi i drugi kolokvijum 2020/21

Predavanja za prvi i drugi kolokvijum 2020/21

Dozvoljeni izvod iz literature za PRVI kolokvijum