Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   15.10.2020
  Predavanja za prvi i drugi kolokvijum 2020/21
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   15.10.2020
  Vježbe za prvi i drugi kolokvijum 2020/21
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   15.10.2020
  Izvodi iz literature
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   14.10.2020
  Informacija i plan rada za 2020-21 (MANJA IZMJENA RASPOREDA)
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   01.11.2018
  Dozvoljeni izvod iz literature za PRVI kolokvijum