Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati kolokvijuma, ukupan broj bodova i predlog ocjene u septembarskom roku (2. termin)

03.09.2019


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati kolokvijuma, ukupan broj bodova i predlog ocjene u septembarskom roku (1. termin)

27.08.2019


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Detaljan raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom roku

20.08.2019


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultat popravnog ispita i pregled ukupno osvojenih bodova i ocjena

04.02.2019


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati popravnih zadataka, zavrsnog ispita i pregled ukupno osvojenih bodova

30.01.2019


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Termin polaganja popravnih zadataka i završnog ispita

24.01.2019


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupno osvojeni bodovi

16.01.2019


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Osvojeni bodovi na računskim zadacima

09.01.2019


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati drugog kolokvijuma i ukupno osvojeni bodovi

09.01.2019


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Osvojeni broj bodova na testu br. 4 i računskim zadacima 6, 7 i 8

05.12.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati prvog kolokvijumai ukupno osvojeni bodovi

19.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Osvojeni broj bodova na testu br. 3 i računskom zadatku br. 5.

11.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Termin prvog kolokvijuma

06.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Izmjena termina predavanja i vježbi i nadoknada propuštenih časova

31.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Osvojeni broj bodova na testu br. 2 i računskom zadatku br. 4.

30.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Osvojeni broj bodova na trecem racunskom zadatku

24.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Osvojeni broj bodova na drugom racunskom zadatku

18.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Konsultacije i predaja zadatka za četvrtak

17.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Izmjena plana rada (izmjena redoslijeda predavanja)

17.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Osvojeni broj bodova na testu br. 1 i računskom zadatku br. 1

11.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Informacija i plan rada za 2018/19 i termin za sjutrašnje časove

01.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma, popravnog ispita i predlog ocjene u septembarskom roku

15.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati zavrsnog ispita i predlog ocjene u septembarskom roku

09.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Promjena termina popravnih kolokvijuma i termin konsultacija prije ispita

04.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Detalji polaganja ispita u septembarskom roku

17.08.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Pregled rezultata popravnog ispita i ukupnog broja bodova nakon popravnog ispita

31.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati zavrsnog ispita i pregled ukupnih bodova sa predlogom ocjene.

17.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati popravnih kolokvijuma i prgled osvojenih bodova prije zavrsnog ispita

15.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati popravnih zadataka

12.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Nova objava - 12.01.2018 15:08

12.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati drugog kolokvijuma i pregled ukupno osvojenih bodova

29.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

TERMIN DRUGOG KOLOKVIJUMA

25.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Pregled osvojenih bodova na zadacima (1-9)

15.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Predavanja i vjezbe br. 12

13.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Predavanja i vjezbe br. 10. i 11.

12.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Pregled osvojenih bodova na testovima (1-4) i zadacima (1-8)

12.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Predavanja i vjezbe br. 9.

06.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Pregled osvojenih bodova na zadacima (1-7)

06.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Predavanja i vjezbe br. 8.

27.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Pregled osvojenih bodova na zadacima, prvom kolokvijumu i ukupno

24.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Pregled osvojenih bodova na testovima i zadacima

14.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Predavanja i vježbe za prvi kolokvijum

01.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Postignuti bodovi na testovima (1. i 2.), zadacima (1.-3.) i ukupno do sada usvojeni broj bodova

01.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

RASPORED NASTAVE

13.10.2017