Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati završnog ispita, septembarski rok, prvi termin

01.09.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Detaljan raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom roku

27.08.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Bodovanje provjera znanja u septembarskom roku

30.07.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

TEME ZA SPECIJALISTIČKE RADOVE

14.02.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Pregled bodova i predloga ocjena

05.02.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT I POPRAVNI ZADACI

01.02.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati završnog ispita i ukupan broj bodova (bez bodova za popravni II kolokvijum)

28.01.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni bodovi na popravnom kolokvijumu, ukupno osvojeni bodovi i predlog ocjene

28.01.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Dodatni termin konsultacija

22.01.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

TERMIN DRUGOG POPRAVNOG KOLOKVIJUMA I POPRAVNIH ZADATAKA

09.01.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Bodovi osvojeni na drugom kolokvijumu, ukupno osvojeni bodovi i predlog ocjene

28.12.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Predaja zadatka br. 10

23.12.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Dodatni termin konsultacija

23.12.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni bodovi na testovima, zadacima i ukupno osvojeni bodovi

19.12.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Termin za pripremu za kolokvijum i satnica drugog kolokvijuma

18.12.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni bodovi na popravnom prvom kolokvijumu i ukupno osvojeni bodovi SA ISPRAVKOM BODOVA PRISUSTVA

08.12.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni bodovi na testovima i zadacima

05.12.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Termin drugog kolokvijuma i termini popravnih kolokvijuma

29.11.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Pregled osvojenih bodova na zadacima (zakljucno sa 6)

18.11.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Pregled osvojenih bodova na prvom kolokvijumu i ukupno (sa ispravkom) i bodovima za 6. zadatak

15.11.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Pregled osvojenih bodova na zadacima (zakljucno sa 5. zadatkom)

12.11.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Pregled osvojenih bodova na testovima

06.11.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Termin prvog kolokvijuma

06.11.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni bodovi na zadacima i pregled ukupno osvojenih bodova

29.10.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati testa br. 2

22.10.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati testa i prvog zadatka

02.10.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Informacija i plan rada za 2019-20

01.10.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati kolokvijuma, ukupan broj bodova i predlog ocjene u septembarskom roku (2. termin)

03.09.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati kolokvijuma, ukupan broj bodova i predlog ocjene u septembarskom roku (1. termin)

27.08.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Detaljan raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom roku

20.08.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultat popravnog ispita i pregled ukupno osvojenih bodova i ocjena

04.02.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati popravnih zadataka, zavrsnog ispita i pregled ukupno osvojenih bodova

30.01.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Termin polaganja popravnih zadataka i završnog ispita

24.01.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupno osvojeni bodovi

16.01.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni bodovi na računskim zadacima

09.01.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati drugog kolokvijuma i ukupno osvojeni bodovi

09.01.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni broj bodova na testu br. 4 i računskim zadacima 6, 7 i 8

05.12.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati prvog kolokvijumai ukupno osvojeni bodovi

19.11.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni broj bodova na testu br. 3 i računskom zadatku br. 5.

11.11.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Termin prvog kolokvijuma

06.11.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Izmjena termina predavanja i vježbi i nadoknada propuštenih časova

31.10.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni broj bodova na testu br. 2 i računskom zadatku br. 4.

30.10.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni broj bodova na trecem racunskom zadatku

24.10.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni broj bodova na drugom racunskom zadatku

18.10.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Konsultacije i predaja zadatka za četvrtak

17.10.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Izmjena plana rada (izmjena redoslijeda predavanja)

17.10.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni broj bodova na testu br. 1 i računskom zadatku br. 1

11.10.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Informacija i plan rada za 2018/19 i termin za sjutrašnje časove

01.10.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma, popravnog ispita i predlog ocjene u septembarskom roku

15.09.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati zavrsnog ispita i predlog ocjene u septembarskom roku

09.09.2018


1 | 2