Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   05.02.2021
  Rezultati popravnih kolokvijuma i ispita, pregled osvojenih bodova i predlog konacne ocjene
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   20.01.2021
  Rezultati drugog popravnog kolokvijuma, završnog ispita, pregled ukupnih bodova i predlog ocjena SA ISPRAVKOM
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   05.01.2021
  Rezultati drogog kolokvijuma i pregled ukupnih bodova
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   05.01.2021
  Satnic polaganja, drugog popravnog kolokvijuma, završnog i popravnog ispita
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   28.12.2020
  Promjena sale za održavanje drugog kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   22.12.2020
  Izmjena termina popravnog drugog kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   21.12.2020
  Pregled osvojenih bodova na testovima, zadacima i prvom kolokvijumu ISPRAVLJENO!
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   21.12.2020
  Rezultati prvog popravnog kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   15.12.2020
  Termini polaganja kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   12.12.2020
  Rezultati prvog kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   11.12.2020
  Rezultati domaćih zadataka (1-8)
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   09.12.2020
  PRODUZEN ROK ZA PREDAJU 9. ZADATKA
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   09.12.2020
  Naknadna predaja domaćih zadataka
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   07.12.2020
  Termin polaganja prvog kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   02.12.2020
  Ukupni rezultati testova
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   02.12.2020
  Poslednji zadatak za domaći rad, termin konsultacija i termin za prvi kolokvijum
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   23.11.2020
  Produžetak termina za prijem domaćih zadataka
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   23.11.2020
  ODLAGANJE PRVOG KOLOKVIJUMA
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   18.11.2020
  Termin prvog kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   17.11.2020
  Priprema za prvi kolokvijum
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   16.11.2020
  Novi link za konsultacije
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   13.11.2020
  Obavještenja o predavanjima, vježbama, testovima i domaćim zadacima
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   09.11.2020
  Produzen rok za predaju prvog zadatka
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   08.11.2020
  Dodatni testovi
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   06.11.2020
  Rezultati testova (1-3)
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   04.11.2020
  Izmjena termina nastave i prelaz na online nastavu
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   19.10.2020
  Način preuzimanja postavki i predaja urađenih domaćih zadataka
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   21.09.2020
  Pregled osvojenih bodova i predlog konacnih ocjena u septembarskom roku
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   01.09.2020
  Rezultati završnog ispita, septembarski rok, prvi termin
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   27.08.2020
  Detaljan raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom roku
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   30.07.2020
  Bodovanje provjera znanja u septembarskom roku
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   14.02.2020
  TEME ZA SPECIJALISTIČKE RADOVE
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   05.02.2020
  Pregled bodova i predloga ocjena
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   01.02.2020
  POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT I POPRAVNI ZADACI
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   28.01.2020
  Rezultati završnog ispita i ukupan broj bodova (bez bodova za popravni II kolokvijum)
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   28.01.2020
  Osvojeni bodovi na popravnom kolokvijumu, ukupno osvojeni bodovi i predlog ocjene
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   22.01.2020
  Dodatni termin konsultacija
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   09.01.2020
  TERMIN DRUGOG POPRAVNOG KOLOKVIJUMA I POPRAVNIH ZADATAKA
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   28.12.2019
  Bodovi osvojeni na drugom kolokvijumu, ukupno osvojeni bodovi i predlog ocjene
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   23.12.2019
  Predaja zadatka br. 10
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   23.12.2019
  Dodatni termin konsultacija
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   19.12.2019
  Osvojeni bodovi na testovima, zadacima i ukupno osvojeni bodovi
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   18.12.2019
  Termin za pripremu za kolokvijum i satnica drugog kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   08.12.2019
  Osvojeni bodovi na popravnom prvom kolokvijumu i ukupno osvojeni bodovi SA ISPRAVKOM BODOVA PRISUSTVA
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   05.12.2019
  Osvojeni bodovi na testovima i zadacima
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   29.11.2019
  Termin drugog kolokvijuma i termini popravnih kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   18.11.2019
  Pregled osvojenih bodova na zadacima (zakljucno sa 6)
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   15.11.2019
  Pregled osvojenih bodova na prvom kolokvijumu i ukupno (sa ispravkom) i bodovima za 6. zadatak
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   12.11.2019
  Pregled osvojenih bodova na zadacima (zakljucno sa 5. zadatkom)
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU -   06.11.2019
  Pregled osvojenih bodova na testovima

1 | 2