Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati popravnih kolokvijuma i ispita, pregled osvojenih bodova i predlog konacne ocjene

05.02.2021


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma, završnog ispita, pregled ukupnih bodova i predlog ocjena SA ISPRAVKOM

20.01.2021


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati drogog kolokvijuma i pregled ukupnih bodova

05.01.2021


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Satnic polaganja, drugog popravnog kolokvijuma, završnog i popravnog ispita

05.01.2021


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Promjena sale za održavanje drugog kolokvijuma

28.12.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Izmjena termina popravnog drugog kolokvijuma

22.12.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Pregled osvojenih bodova na testovima, zadacima i prvom kolokvijumu ISPRAVLJENO!

21.12.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma

21.12.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Termini polaganja kolokvijuma

15.12.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati prvog kolokvijuma

12.12.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati domaćih zadataka (1-8)

11.12.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

PRODUZEN ROK ZA PREDAJU 9. ZADATKA

09.12.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Naknadna predaja domaćih zadataka

09.12.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Termin polaganja prvog kolokvijuma

07.12.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Ukupni rezultati testova

02.12.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Poslednji zadatak za domaći rad, termin konsultacija i termin za prvi kolokvijum

02.12.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Produžetak termina za prijem domaćih zadataka

23.11.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

ODLAGANJE PRVOG KOLOKVIJUMA

23.11.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Termin prvog kolokvijuma

18.11.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Priprema za prvi kolokvijum

17.11.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Novi link za konsultacije

16.11.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Obavještenja o predavanjima, vježbama, testovima i domaćim zadacima

13.11.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Produzen rok za predaju prvog zadatka

09.11.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Dodatni testovi

08.11.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati testova (1-3)

06.11.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Izmjena termina nastave i prelaz na online nastavu

04.11.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Način preuzimanja postavki i predaja urađenih domaćih zadataka

19.10.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Pregled osvojenih bodova i predlog konacnih ocjena u septembarskom roku

21.09.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati završnog ispita, septembarski rok, prvi termin

01.09.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Detaljan raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom roku

27.08.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Bodovanje provjera znanja u septembarskom roku

30.07.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

TEME ZA SPECIJALISTIČKE RADOVE

14.02.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Pregled bodova i predloga ocjena

05.02.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT I POPRAVNI ZADACI

01.02.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati završnog ispita i ukupan broj bodova (bez bodova za popravni II kolokvijum)

28.01.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni bodovi na popravnom kolokvijumu, ukupno osvojeni bodovi i predlog ocjene

28.01.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Dodatni termin konsultacija

22.01.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

TERMIN DRUGOG POPRAVNOG KOLOKVIJUMA I POPRAVNIH ZADATAKA

09.01.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Bodovi osvojeni na drugom kolokvijumu, ukupno osvojeni bodovi i predlog ocjene

28.12.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Predaja zadatka br. 10

23.12.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Dodatni termin konsultacija

23.12.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni bodovi na testovima, zadacima i ukupno osvojeni bodovi

19.12.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Termin za pripremu za kolokvijum i satnica drugog kolokvijuma

18.12.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni bodovi na popravnom prvom kolokvijumu i ukupno osvojeni bodovi SA ISPRAVKOM BODOVA PRISUSTVA

08.12.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni bodovi na testovima i zadacima

05.12.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Termin drugog kolokvijuma i termini popravnih kolokvijuma

29.11.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Pregled osvojenih bodova na zadacima (zakljucno sa 6)

18.11.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Pregled osvojenih bodova na prvom kolokvijumu i ukupno (sa ispravkom) i bodovima za 6. zadatak

15.11.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Pregled osvojenih bodova na zadacima (zakljucno sa 5. zadatkom)

12.11.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Pregled osvojenih bodova na testovima

06.11.2019


1 | 2