Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti sposoban za samostalno sakupljanje, mjerenje i obradu hidroloških podataka i pripremu hidroloških podloga za planiranje, projektovanje, izgradnju i upravljanje hidrotehničkim objektima i vodoprivrednim sistemima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN SEKULIĆ
MILENA OSTOJIĆ